Polityka Prywatności:

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.erudion.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fumbo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Waszyngtona 34/36/216, 81-342 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem KRS 0000507715, NIP 5862289923, REGON 222078094, kapitał zakładowy 5000 złotych, zwana dalej „Erudion”, właściciel Serwisu.

 

1. Zbieranie danych

Erudion zbiera dane osób, które m.in.: pozostawiły swoje dane podczas rozmowy telefonicznej, wypełniły formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu, brały udział w ankiecie lub spotkały się bezpośrednio z pracownikiem firmy Erudion.

 

2.  Zakres zbieranych danych

W zależności od formy kontaktu z firmą Erudion mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez Erudion usług, a także niezbędnych do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym w danym momencie przez Erudion.

W przypadku chęci skorzystania z usług firmy Erudion mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

 

3. Cel zebrania danych

1)    Podane przez Państwa dane w formularzu kontaktowym wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a firmą Erudion oraz promocji produktów własnych.

2)    W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z pracownikiem firmy Erudion, podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Erudion, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez Erudion informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). 

3)    Informujemy, że w celu właściwej realizacji świadczonych przez Erudion usług podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów firmy Erudion.

4)    Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

 

4.    Prawo dostępu

1)    W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2)    Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres erudion@erudion.pl.

3)    Erudion zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

5.    Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

 

6.    Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez stronę www.erudion.pl:

Nazwa pliku Cookie Rodzaj pliku Cookie Cel wykorzystywania pliku Coockie Czy usunięcie pliku uniemozliwi korzystanie z witryny?
CMS Plik Cookie sesji Przechowuje identyfikator sesji Nie
_erudion_session http, Secure Autentykacja Tak

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Pliki cookie analityczne Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics. Nie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

7.    Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

Erudion może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

 

8.    Adres IP

Erudion zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 

9.    Cookies innych podmiotów

1)    Erudion zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych klientów.

2)    W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

3)    Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

 

10.  Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez firmę Erudion mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

Państwa dane mogą być udostępniane, w przypadku wyrażenia zgody, Podmiotom powiązanym.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

11.  Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1)    Erudion, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2)    Firma Erudion zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową IBC.pl z siedzibą w Kępnie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

 

12.  Wyłączenie odpowiedzialności

1)    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Erudion, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2)    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów firmy Erudion oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

13.  Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: erudion@erudion.pl

 

14.  Zmiany Polityki Prywatności

Erudion zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

 

Data ostatniej modyfikacji: 28/11/2012

 

Wypróbuj Erudiona za darmo!

14-dniowy okres testowy!Załóż społeczność